BG EN
За теб
За теб е първото приложение в Източна Европа, което помага в борбата с домашното насилие. То е проектирано по начин, който да улесни процеса на намиране на информация и да помогне както по-бързо, така и по-лесно. ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ е физическа, сексуална, психологическа, емоционална и финансова злоупотреба с друго лице, живеещо в същото домакинство. Често има нарушения на правата на човека в публичните и частните пространства.
 
За теб обединява сили с всички неправителствени организации в страната, както и с полицията, Националната линия за помощ и специалисти за борба с домашното насилие. Ако сте жертва или имате приятел / член на семейството, който е, приложението ще ви даде цялата информация и подкрепа, от която се нуждаете, за да излезете от тази ситуация по възможно най-лесния начин. Можете също да подкрепите каузата, като дарите. Средствата отиват в центровете за помощ в страната, които предлагат денонощна помощ, подкрепа и подслон за жертви. Вярваме, че тази социална болест трябва да спре и НИЕ, като обществото трябва да предприеме действия СЕГА!
СТАТИСТИКА
Статистиката на международните организации потвърждава, че всяка четвърта и дори всяка трета жена в България е жертва на домашно насилие. Това са 1 милион българки. 70 процента от жените в 8 източноевропейски страни са били жертви на сексуален тормоз, преследване, домашно насилие или други форми на насилие от 15-годишна възраст. 60 процента от жените казват, че са били подложени на психологически натиск. 23 на сто - че са били малтретирани физически и сексуално от партньора си. Повече от 50% от жените, които са умишлено убити, са убити от интимните си партньори или членове на семейството. На всеки час 15 жени в България са жертви на домашно насилие.